887038

887038


Bu taraklar karbon bazlı olup, saçta tarama, kesim, ayırma ve krepe işlemi yapmak için kullanılırlar. Kullanma sırasında eli yormayacak
şekilde tasarlanmıştır.